Loading....

Qui sommes-nous? Wie zijn wij?

Le collectif Belgium Beyond Covid (BBC)

Nous sommes un collectif créé initialement par un groupe de médecins /professionnels de la santé à l’initiative du Professeur Pierre-François Laterre et du Docteur Mélanie Dechamps, respectivement Chef de service soins intensifs et Cheffe de clinique adjoint aux Cliniques Universitaires St-Luc UCLouvain.

La volonté du collectif est l’ouverture à d’autres professionnels dont les domaines d’expertise permettent d’objectiver les mesures prises pour contrer l’épidémie. 

C’est avec cet objectif et cet esprit d’ouverture que le collectif a publié la lettre ouverte (lien) reprenant les demandes adressées à notre gouvernement, et avait également participé à la création d’une vidéo mettant en avant les conséquences néfastes liés au confinement.

C’est un véritable cri d’alarme que le collectif lance, car outre les conséquences sur la santé publique et les libertés individuelles, c’est le processus légal et démocratique censé assurer la transparence des décisions et leur évaluation dans le futur qui est mis à mal.

Si l’esprit de la lettre/du collectif fait écho à votre propre opinion, nous vous invitons à nous rejoindre en remplissant le formulaire avec vos noms, prénoms et emails et en indiquant, si tel est le cas, votre propre domaine d’expertise.

C’est aussi pour vous le moyen de rester informé(e)s des nouvelles publiées et actions menées par le collectif.

Vous pouvez nous contacter via le formulaire situé sur la page contact

Het collectief Beyond Covid België (BCB)

Wij zijn een collectief dat in eerste instantie werd opgericht door een groep van artsen op initiatief van Professor Pierre-François Laterre en dokter Mélanie Dechamps, respectievelijk Hoofd van de Intensive Care en Adjunct-hoofd van de Cliniques Universitaires St-Luc, UCLouvain.

Het doel van het collectief is om zich open te stellen voor andere praktijkbeoefenaren wier expertise het mogelijk maakt om de maatregelen die worden genomen om de epidemie tegen te gaan, objectief te beoordelen.

Met die bedoeling en deze geest van openheid heeft het collectief deze open brief (link) met verschillende verzoeken aan onze regering gepubliceerd. Sommige ondertekenaars hebben namelijk deelgenomen aan het maken van een video waarin de schadelijke gevolgen van de lockdown worden belicht.

Het is een echte noodkreet die het collectief lanceert, want naast de gevolgen voor de volksgezondheid en de individuele vrijheden wordt het juridische en democratische proces dat de transparantie van de besluiten en de evaluatie ervan in de toekomst moet garanderen, volledig ondermijnd.

Als de geest van die open brief uw eigen mening weergeeft, nodigen wij U uit om het formulier in te vullen met uw voor- en achternaam en e-mail en eventueel uw eigen vakgebied aan te geven.

Het is ook een manier om op de hoogte te blijven van de acties die door het collectief worden uitgevoerd.

U kunt contact met ons opnemen via het formulier op de contactpagina.

Share it

We will appreciate your support.

Back To Top